Kontakt

e-mail:
contact@climate-change-emotions.org
nencki institute

Nencki Institute of Experimental Biology

Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Poland

NTNU

Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet
Edvard Bulls veg 1 Trondheim, Norway

SWPS

SWPS University of Social Sciences and Humanities Faculty Branch in Poznan
Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Poland

EØS-midlene og Norway Grants representerer Norges bidrag til et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å redusere sosial og økonomisk ulikhet og til å styrke bilaterale forbindelser med mottakerland i Sentral-Europa, Sør-Europa og Baltikum. Norge samarbeider tett med EU gjennom EØS-avtalen. Sammen med de andre bidragsyterne har Norge bidratt med 3,3 milliarder euro gjennom fortløpende tilskuddsordninger mellom 1994 og 2014.

Norway Grants-ordningen er finansiert av Norge alene, og er tilgjengelig i landene som har blitt med i EU etter 2003. I perioden 2014–21 beløper Norway Grants-ordningen seg til 1,25 milliarder euro. Prioriteringene for denne perioden er:

  1. Innovasjon, forskning, utdanning, konkurransedyktighet og anstendige arbeidsforhold
  2. Sosial inkludering, sysselsetting av unge og fattigdomsreduksjon
  3. Miljø, energi, klimaendringer og lavkarbon-økonomi
  4. Kultur, sivilsamfunn, god ledelse og grunnleggende rettigheter
  5. Justis- og innenrikspolitikk