Zespół

Zespół projektowy

Artur posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach z zakresu psychologii poznawczej oraz psychologii emocji z wykorzystaniem metod obrazowania struktury i funkcji ludzkiego mózgu.

Prof. Christian A. Klöckner

PI (Partner) | NTNU

Christian zainteresowany jest psychologicznymi aspektami zmian klimatu, szczególnie tym, w jakim stopniu stres i napięcie emocjonalne wywołane zmianami klimatu może pozytywnie, bądź negatywnie wpływać na podejmowanie działań proekologicznych.

Jarosława interesują sposoby radzenia sobie ze zmianą klimatu, w szczególności mechanizmy powstawania i utrzymywania się problemów psychicznych z tym związanych.

Dr Małgorzta Wierzba

POSTDOC | NENCKI​

Małgorzata zainteresowana jest szeroko pojętym rozwojem metod psychologicznych, które pozwoliłyby na lepsze zrozumienie psychologicznych aspektów zmian klimatu.

Mgr Dominika Zaremba

DOKTORANTKA | NENCKI​

Dominika chciałaby dowiedzieć się, jak możemy wykorzystać wiedzę o emocjach związanych ze zmianami klimatu do formułowania lepszych strategii komunikacyjnych i działań na poziomie systemowym.

Mgr Michalina Marczak

DOKTORANTKA | NTNU​​

Michalina interesuje się wzajemnymi powiązaniami między ludzkimi emocjami, dobrostanem psychicznym i stanem środowiska naturalnego oraz ich rolą w kształtowaniu postaw i zachowań proekologicznych.

Dr Bartosz Kossowski

BADACZ | NENCKI

Bartek to pasjonat technologii i green life. W projekcie odpowiada za MRI, infrastrukturę IT oraz zarządzanie danymi.

Dr Maria Kulesza

BADACZ | NENCKI

Zainteresowania naukowe Marii dotyczą procesów przetwarzania emocji, poznania społecznego oraz zdrowia psychicznego, szczególnie zaburzeń osobowości.

Dr Aleksandra Herman

BADACZ | nencki

Aleksandra interesuje się tym, jak czynniki wewnętrzne (emocje, bodźce z ciała) i zewnętrzne wpływają na nasz sposób działania i podejmowania decyzji.

Katarzyna zajmuje się neurobiologicznymi podstawami języka mówionego i pisanego oraz związanymi z nim zaburzeniami. W projekcie wspiera analizy danych fMRI.

Dr hab. Marek Wypych

BADACZ | nencki

Marek jest neurobiologiem poznawczym o interdyscyplinarnym wykształceniu. W projekcie wspiera analizy danych fMRI.

Alicja zajmuje się m.in. badaniem neuroplastyczności mózgu. W projekcie wspiera opracowanie szaty graficznej.

Współpracownicy

Dr Magdalena Budziszewska

wspópracowniczka | uw

Magdalena zajmuje się także emocjami, jakie czują ludzie wobec zmiany klimatu, lękiem i depresją klimatyczną oraz psychologią działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Dr Jan Szczypiński

Współpracownik | nencki

Jan interesuje się konstruowaniem narzędzi kwestionariuszowych, służących lepszemu zrozumieniu problemów psychologicznych spowodowanych zmianą klimatu.

Dr Katia Chaton-Østlie

Współpracowniczka | ntnu

Napisz na contact@climate-change-emotion.org