Zespół

Zespół projektowy

Artur posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach z zakresu psychologii poznawczej oraz psychologii emocji z wykorzystaniem metod obrazowania struktury i funkcji ludzkiego mózgu.

Prof. Christian A. Klöckner

PI (Partner) | NTNU

Christian zainteresowany jest psychologicznymi aspektami zmian klimatu, szczególnie tym, w jakim stopniu stres i napięcie emocjonalne wywołane zmianami klimatu może pozytywnie, bądź negatywnie wpływać na podejmowanie działań proekologicznych.

Jarosława interesują sposoby radzenia sobie ze zmianą klimatu, w szczególności mechanizmy powstawania i utrzymywania się problemów psychicznych z tym związanych.

Dr Małgorzta Wierzba

POSTDOC | NENCKI​

Małgorzata zainteresowana jest szeroko pojętym rozwojem metod psychologicznych, które pozwoliłyby na lepsze zrozumienie psychologicznych aspektów zmian klimatu.

Mgr Dominika Zaremba

DOKTORANTKA | NENCKI​

Dominika chciałaby dowiedzieć się, jak możemy wykorzystać wiedzę o emocjach związanych ze zmianami klimatu do formułowania lepszych strategii komunikacyjnych i działań na poziomie systemowym.

Mgr Michalina Marczak

DOKTORANTKA | NTNU​​

Michalina interesuje się wzajemnymi powiązaniami między ludzkimi emocjami, dobrostanem psychicznym i stanem środowiska naturalnego oraz ich rolą w kształtowaniu postaw i zachowań proekologicznych.

Mgr inż. Bartosz Kossowski

Doktorant | NENCKI​

Bartek to pasjonat technologii i green life. W projekcie odpowiada za MRI, infrastrukturę IT oraz zarządzanie danymi.

Mgr Maria Kulesza

doktorantka | NENCKI​

Zainteresowania naukowe Marii dotyczą procesów przetwarzania emocji, poznania społecznego oraz zdrowia psychicznego, szczególnie zaburzeń osobowości.

Współpracownicy

Dr Katarzyna Jednoróg

prof. nadzwyczajny | nencki

Katarzyna zajmuje się neurobiologicznymi podstawami języka mówionego i pisanego oraz związanymi z nim zaburzeniami.

Dr Magdalena Budziszewska

wspópracowniczka | uw

Magdalena zajmuje się także emocjami, jakie czują ludzie wobec zmiany klimatu, lękiem i depresją klimatyczną oraz psychologią działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Dr Aleksandra Herman

postdoc | nencki

Aleksandra interesuje się tym, jak czynniki wewnętrzne (emocje, bodźce z ciała) i zewnętrzne wpływają na nasz sposób działania i podejmowania decyzji.

Mgr Jan Szczypiński

doktorant | nencki

Jan interesuje się konstruowaniem narzędzi kwestionariuszowych, służących lepszemu zrozumieniu problemów psychologicznych spowodowanych zmianą klimatu.

Dołącz do nas!

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę naukową, napisz do nas na contact@climate-change-emotions.org.