Dr Maria Kulesza

Postdoc | Instytut Nenckiego

m.kulesza@nencki.edu.pl

O MNIE:

Zrobiłam doktorat w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego (od 2017). Moja praca doktorska dotyczyła regulacji emocji i pamięci autobiograficznej u kobiet cierpiących na depresję lub zaburzenie osobowości borderline. Stopień magistra psychologii uzyskałam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie mojej dotychczasowej kariery naukowej współpracowałam w projektach dotyczących takich tematów, jak teoria umysłu, ruchowy i poznawczy trening osób starszych, kompulsywne zachowania seksualne, czy zaburzenia w poznaniu społecznym i przetwarzaniu emocji u pacjentów z guzami móżdżku. Mimo to moim największym naukowym zainteresowaniem pozostają zaburzenia osobowości.

W obecnym projekcie jestem zainteresowana tym, jakie emocje wiązane są z postrzeganiem i doświadczaniem zmian klimatu oraz jak wpływają one na nasze zdrowie psychiczne.