Prof. Christian A. Klöckner

Główny Badacz (Partner) | Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim (NTNU)

christian.klockner@ntnu.no

O MNIE:

Jestem profesorem psychologii społecznej i metod ilościowych na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim w Norwegii. Kieruję tam grupą badawczą „Obywatele, Środowisko i Bezpieczeństwo”, w ramach której prowadzę badania nad przyczynami zachowań prośrodowiskowych, innowacyjnej komunikacji środowiskowej i psychologii klimatu. W obecnym projekcie jestem szczególnie zainteresowany tym, jak stres spowodowany ciągłym narażeniem na zagrożenia związane ze zmieniającym się klimatem, wpływa na gotowość do działań na rzecz klimatu.