Prof. Artur Marchewka

Główny Badacz | Instytut Nenckiego

a.marchewka@nencki.edu.pl

O MNIE:

Moje główne zainteresowania badawcze to neuronauka afektywna, neuronauka języka, plastyczność mózgu oraz metody neuroobrazowania. W ostatnich latach opracowałem Zestaw Zdjęć Afektywnych Nenckiego oraz Listę Słów Afektywnych Nenckiego. Mój zespół prowadzi również badania aplikacyjne z zakresu emocji, uczestnicząc w projekcie Sentimenti, którego celem jest automatyczna analiza wydźwięku emocjonalnego. Jestem również kierownikiem Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Nenckiego.

Moje ostatnie badania poświęcone są reakcjom emocjonalnym wiązanym ze zmianą klimatu, ich związku ze zdrowiem psychicznym i podejmowaniem działań na rzecz klimatu.