Dr Bartosz Kossowski

Współpracownik naukowy | Instytut Nenckiego

b.kossowski@nencki.edu.pl

O MNIE:

Pracuję jako inżynier MR w Pracowni Obrazowania Mózgu (LOBI) Instytutu Nenckiego. Moje doświadczenie obejmuje zagadnienia takie, jak:

  • techniki akwizycji i przetwarzania danych spektroskopii protonowej (pojedynczego woksela, pomiarów funkcjonalnych, kwasu GABA)
  • programowanie i modyfikacja sekwencji na skanerach Siemens, GE oraz Bruker
  • techniki hiperpolaryzacji (DNP-NMR)

Moje zainteresowania badawcze:

  • Obrazowanie parametryczne czasu relaksacji T1 za pomocą dostępnych (VFA) oraz nowo-wdrażanych technik
  • Spektroskopia pojedynczego woksela w pomiarach funkcjonalnych
  • Optymalizacja i modyfikacja sekwencji MR (Siemens, GE, Bruker)

Jestem również odpowiedzialny za infrastrukturę IT pracowni, w tym zarządzanie danymi, kontrolę jakości danych oraz obliczenia.