Mgr Michalina Marczak

Doktorantka | Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim (NTNU)

O MNIE:

Jestem inicjatorką i w dużej części autorką koncepcji projektu Climate Change Emotions. Pierwsze etapy tego projektu – badania jakościowe, opracowanie kwestionariusza do pomiaru emocjonalnych aspektów troski o zmiany klimatu i międzykulturowe badania ilościowe z jego użyciem – są bezpośrednio związane z moim projektem doktorskim na temat emocjonalnych aspektów troski o zmiany klimatu, nad którym pracuję pod kierunkiem prof. Christiana Klöcknera na Wydziale Psychologii NTNU – Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii. 

Moje główne zainteresowania badawcze to:

psychologia środowiskowa: uwarunkowania zaangażowania pro-ekologicznego na szeroką skalę; uwarunkowania postrzegania środowiska naturalnego z naciskiem na emocje i osobowość;

nauka o danych behawioralnych: modelowanie i analiza danych ilościowych w psychologii (głównie przy użyciu R); 

perspektywa zdrowia planetarnego: naukowe badanie złożonych powiązań między zdrowiem (psychicznym) człowieka a stanem środowiska naturalnego.

Poza tym jestem fanką festiwali filmowych i jazdy na longboardzie oraz wielką miłośniczką życia na świeżym powietrzu (z norw. friluftsliv), zwłaszcza jeśli chodzi o przygody w dziczy z moją niezastąpioną husky Futrault.

WYBRANE PUBLIKACJE: