Dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS

Główny Badacz (Partner) | Uniwersytet SWPS

jmichalowski@swps.edu.pl
 

O MNIE:

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematów. Ukończyłem psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska) oraz Uniwersytetu w Greifswaldzie (Niemcy). W Greifswaldzie uzyskałem również stopień doktora (prowadząc badania na temat przetwarzania bodźców u osób z wysokim lękiem i arachnofobią) oraz certyfikat z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Następnie pracowałem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (2008-2011), na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2011-2017) i wreszcie na Uniwersytecie SWPS, na Wydziale w Poznaniu (od 2017). W roku 2018 uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk społecznych. Od października 2019 roku jestem Dziekanem na poznańskim Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS.

Moje badania dotyczą mózgowego podłoża doświadczeń emocjonalnych oraz relacji pomiędzy emocjami a procesami poznawczymi. Interesuję się również badaniem mechanizmów neuronalnych, leżących u podstaw powstawania, utrzymywania się i leczenia problemów psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, czy prokrastynacja.

Pełniłem dotąd rolę kierownika w rozmaitych projektach badawczych dotyczących na przykład neuronalnych korelatów prokrastynacji, neuronalnych korelatów obserwacyjnego uczenia się strachu, neuronalnych mechanizmów technik wyobrażeniowych w psychoterapii oraz wpływu strachu na selektywną uwagę i pamięć. Jestem autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu psychofizjologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń afektywnych i lękowych, publikowanych w międzynarodowych czasopismach, takich jak: Scientific Reports, Behavior Research and Therapy, Emotion, International Journal of Psychophysiology, czy Social Cognitive and Affective Neuroscience.