Dr hab. Marek Wypych

Współpracownik naukowy | Instytut Nenckiego

m.wypych@nencki.edu.pl

ORCID ID
ReasearchGate
Google Scholar

O MNIE:

Jestem neurobiologiem poznawczym z interdyscyplinarnym wykształceniem (dawniej matematykiem i elektrofizjologiem zwierząt). W projekcie GRIEG wspieram analizy danych fMRI.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Przetacka J, Droździel D, Michałowski JM, Wypych M, (2021) Self-regulation and learning from failures: Probabilistic reversal learning task reveals lower flexibility persisting after punishment in procrastinators  J. Exp. Psychol. General 151(8), 1942–1955 doi: 10.1037/xge0001161

Wypych M, Potenza M (2021) Impaired Learning From Errors and Punishments and Maladaptive Avoidance—General Mechanisms Underlying Self-Regulation Disorders?  Front. Psychiatry 11:609874. doi: 10.3389/fpsyt.2020.609874