Mgr Dominika Zaremba

Doktorantka | Instytut Nenckiego

O MNIE:

Jestem psycholożką, psychotraumatolożką i ekoterapeutką. W 2020 roku rozpoczełam studia doktoranckie w Pracowni Obrazowania Mózgu w ramach projektu „Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań”. Moją główną motywacją do pracy nad tym projektem jest głęboka troska o negatywny wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie psychiczne człowieka. Mam również nadzieję, że badania realizowane w projekcie pozwolą wypracować lepsze sposoby komunikacji wiedzy o zmianach klimatycznych, które pozwolą motywować ludzi do działania. 

Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich brałem udział w kilku projektach badawczych zarówno w środowisku akademickim, jak i biznesowym, wspieranych przez prestiżowe agencje finansujące, takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Program Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Na co dzień staram się na różne sposoby minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko, czytam o zmianach klimatu i związanych z nimi decyzjach politycznych, angażuję się także w aktywizm i działaność społeczną.