Mgr Dominika Zaremba

Doktorankta | Instytut Nenckiego

d.zaremba@nencki.edu.pl

O MNIE:

W 2020 roku rozpocząłem studia doktoranckie w Pracowni Obrazowania Mózgu w ramach projektu „Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań”. Moją główną motywacją do pracy nad tym projektem jest głęboka obawa o negatywny wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie psychiczne człowieka. Mam również nadzieję, że badania realizowane w projekcie pozwolą wypracować lepsze sposoby komunikacji wiedzy o zmianach klimatycznych, które pozwolą motywować ludzi do działania, zamiast potęgować ich przygnębienie. Liczę, że wnioski z naszych badań pomogą kształtować politykę publiczną i strategie komunikacyjne organizacji zajmujących się klimatem.

Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich brałem udział w kilku projektach badawczych zarówno w środowisku akademickim, jak i biznesowym, wspieranych przez prestiżowe agencje finansujące, takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Program Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Pracę magisterską z psychologii ukończyłem w 2018 roku pod kierunkiem prof. Marcina Szweda na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moje badania koncentrowały się na tym, jak zjawiska behawioralne (zwłaszcza efekt prymowania numerycznego) mogą informować nas o naturze reprezentacji liczb. Licencjat z kognitywistyki uzyskałam w 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pod kierunkiem prof. Bipina Indurkyi prowadziłam badania dotyczące doświadczeń użytkowników systemu do monitorowania postępów terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Interesuję się nauką i praktyką na przecięciu psychologii i nowych technologii, w szczególności wykorzystaniem technologii w terapii i diagnostyce psychologicznej. Na co dzień staram się na różne sposoby minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko, czytam o zmianach klimatu i związanych z nimi decyzjach politycznych, angażuję się także w aktywizm i działaność społeczną.

WYBRANE PUBLIKACJE: