Aleksandra Herman, PhD

Collaborator | University of Warsaw

mbudzisz@psych.uw.edu.pl

OM MIG:

Jeg er psykolog og forsker ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Warszawa. Mitt forskningsfokus ligger på narrativ analyse, kvalitative metoder i psykologi, emosjoner, identitet og utvikling i livsløpet. Jeg har tidligere forskningskompetanse innen familiepsykologi, sosial identitet og forståelse av samfunnsmessige ulikheter. Foruten akademisk aktivitet har jeg også noen års erfaring som psykoterapeut og skolepsykolog. For tiden fokuserer jeg i min forskning på erfaringer, kunnskap og følelser knyttet til klimaendringer og miljø, inkludert klimaangst og klimadepresjon, samt psykologien bak kollektiv handling. Jeg er også medstifter av Universitetet i Warszawas Klima-initiativet. I privatlivet mitt elsker jeg fjell og alt vilt.

UTVALGTE PUBLIKASJONER: