Bartosz Kossowski, Msc eng.

PhD Research Fellow | Nencki Institute

OM MEG:

Jeg er MR-fysiker ved Laboratory of Brain Imaging ved Nencki-instituttet. Den tekniske ekspertisen min inkluderer:

  • ervervelse og analyse av protonspektroskopi (single-voxel, funksjonell spektroskopi, påvisning av GABA)
  • programmering og modifisering av MR-sekvenser (Siemens, GE, Bruker)
  • hyperpolariseringsteknikker (DNP-NMR)

Forskningsinteressene mine er:

  • T1-kartleggingsteknikker ved bruk av standard leverandørsekvenser (VFA+STESE) og nylig tilgjengelige protokoller
  • Single-voxel-spektroskopi i forbindelse med dataanalyse og bruk innen nevrobiologi, dvs. funksjonell måling
  • Sekvensoptimalisering og programmering (Siemens, GE, Bruker)

Jeg er også ansvarlig for IT-tjenestene ved LOBI, dvs. databehandling, kvalitetskontroll og beregninger.

UTVALGTE PUBLIKASJONER: