Christian A. Klöckner, PhD, Professor i sosialpsykologi

Principal Investigator (Partner) | Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

christian.klockner@ntnu.no

OM MEG:

Jeg er professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder ved NTNU i Trondheim. Jeg er leder for forskningsgruppen «Citizens, Environment, and Safety». I denne gruppen setter jeg i gang og deltar i prosjekter som undersøker drivkrefter og barrierer for miljøatferd, innovativ miljøkommunikasjon og klimapsykologi. I dette prosjektet er jeg spesielt interessert i å finne ut hvordan emosjonelt stress, som kan komme av en stadig påminnelse om trusselen om klimaendringer, påvirker viljen til å handle for å begrense endringene.

UTVALGTE PUBLIKASJONER: