Forskning

Hvorfor forsker vi på emosjoner knyttet til klimaendringer?

Målet med forskningsprosjektet vårt er å forstå og beskrive hva klimaendringer får oss til å føle, og hva disse følelsene betyr for den mentale helsen vår og klimahandling. For å nå dette målet vil vi utføre flere studier der vi bruker spørreskjema og eksperimentelle metoder. Forskningen vil baseres på data samlet inn i Polen og Norge – to land som begge er svært avhengige av fossilt brennstoff, men med svært forskjellig sosial og individuell oppfatning av hvor mye det haster med klimahandling.

DSC_0932

Hva ønsker vi å oppnå?

Skape et psykometrisk verktøy

I den første studien vil vi utvikle et psykologisk spørreskjema for å måle bekymring for klimaendringer og stress forårsaket av dette

Utforske hvordan klimaendringer påvirker emosjoner og handling

Vi vil forsøke å fastslå hvilken effekt forskjellige måter å formidle informasjon om klimaendringer har på folks miljøvennlige atferd.

Måle reaksjoner i hjernen på emosjonell informasjon om klimaendringer

Til slutt vil vi, ved bruk av funksjonell MR-undersøkelse, måle hjernens reaksjoner på emosjonelle beskrivelser av klimaendringer.

«Jeg kan ta til tårene når jeg – vel, jeg begynner å gråte av ren og skjær tristhet. Du vet, når jeg ser nyhetene, leser nyheter, eller ser på TV. Jeg ser (…) helt forferdelige ting som skjer med naturen. Jeg kan begynne å gråte fordi jeg tenker på fremtiden til barna og barnebarna mine, og jeg tenker – herregud, for en elendig verden de kommer til å leve i.»
Intervjuobjekt
Norge
«Tidligere hadde jeg en tendens til å undertrykke tanker om klimaendringer. Men over tid har det blitt umulig å fortsette på denne måten. Hver gang jeg konfronterer meg selv med fakta og tall, er det dypt frustrerende å innse hvordan menneskeheten har gjort krav på verden. Det føles faktisk som om vi har lyktes med å lure oss selv til å tro at vi har en spesiell posisjon i verden. Jeg mistenker at mange av dem som nekter for at vi står overfor en klimakrise aldri ville vedgå at menneskeheten bare er nok en art som er på vei mot utryddelse.»
Intervjuobjekt
Polen
«I en periode kjente jeg på en eksistensiell sorg. For min del tok det ting til et nytt nivå, og det førte til at jeg begynte å sette pris på tilværelsen på en helt annen måte, hvis du skjønner? Å sette pris på og elske livet, slik som det er nå.»

«Jeg håper at det viser seg at naturen er robust. Og tilpasningsdyktig. Og at vi ikke klarer å ødelegge naturens evne til å tilpasse seg. Det er en annen form for håp.»
Intervjuobjekt
Norge

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt på contact@CLIMATE-change-eMOTIONs.org