Jarosław Michałowski, PhD

Primary Investigator (Partner) | SWPS University of Social Sciences and Humanities

jmichalowski@swps.edu.pl
 

OM MEG:

Jeg er psykolog og godkjent psykoterapeut og veileder i kognitiv atferdsterapi innen psykoterapi og spesialist i skjematerapi. Jeg studerte psykologi ved Institutt for psykologi ved Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań i Polen og Universitetet i Greifswald i Tyskland. I Greifswald tok jeg også en doktorgrad (Sensory processing in high anxiety sensitive persons and spider phobic individuals) og et sertifikat i kognitiv atferdsterapi innen psykoterapi. Senere arbeidet jeg ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Gdańsk (2008–11), ved Psykologisk fakultet ved Universitetet i Warszawa (2011–17), og så ved SWPS-universitetet, fakultetet i Poznań siden 2017). I 2018 fikk jeg en postdoktor-stilling i samfunnsvitenskap. Siden oktober 2019 har jeg vært dekan ved Fakultet for psykologi og juss i Poznań – avdelingsfakultetet ved SWPS University of Social Sciences and Humanities.

I forskningen min konsentrerer jeg meg om nevrale korrelater for emosjonell erfaring, i tillegg til samhandlingen mellom kognisjon og emosjon. Jeg er også interessert i å undersøke nevrologiske mekanismer som ligger bakenfor utvikling, opprettholdelse og behandling av mentale utfordringer, som f.eks. angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og utsettelse.

Jeg er/har vært leder og forsker i forskjellige forskningsprosjekter, for eksempel forskning på nevrale korrelater til utsettelse, nevrale korrelater til empirisk fryktlæring, nevrale mekanismer bak bildebasert psykoterapi og effekten av frykt på selektiv oppmerksomhet og minne. Jeg har forfattet eller medforfattet en rekke publikasjoner om klinisk psykofysiologi og psykoterapeutisk behandling av affektive lidelser og angstlidelser, publisert i internasjonale tidsskrifter som Scientific Reports, Behavior Research and Therapy, Emotion, International Journal of Psychophysiology og Social cognitive and affective neuroscience.

UTVALGTE PUBLIKASJONER: