Katarzyna Jednoróg, PhD

Professor | Nencki Institute

k.jednorog@nencki.edu.pl

OM MEG:

Jeg er direktør for Laboratory of Language Neurobiology ved Nencki Institute of Experimental Biology. Jeg er nevropsykolog med bakgrunn innen utviklingspsykologi, og studerte ved institusjoner som Nencki-instituttet, École Normale Supérieure (Paris), Nerospin (CEA Paris-Saclay) og Haskins Laboratories ved Yale University.

I den nyere forskningen min har jeg fokusert på hjerneplastisitet. Jeg tror det fortsatt er svært mye å finne ut om hvordan hjernen hos voksne forandrer seg ved læring. Når kan vi observere forandringer i hjernefunksjoner og struktur mens vi tilegner oss nye ferdigheter? Er de irreversible eller svinner de hen når vi ikke bruker disse ferdighetene? Er tidsforløpet for nevroplastisitet lignende for forskjellige former for ferdigheter? Når det gjelder tilegnelse av komplekse ferdigheter er spørsmålet om endringene først oppstår i sensorimotorisk cortex og senere i mer avanserte høyere områder av hjernen. Hva er de nevrale predisposisjonene for å tilegne seg en spesifikk ferdighet?

Forskningen min bygger på en nevrobiologisk grunn av språkferdigheter i typisk og atypisk utvikling. Jeg er spesielt interessert i mekanismene ved typisk og atypisk leseferdighets-ervervelse hos barn. Undersøkelsene mine inkluderer beskrivelse av prediktorer av utviklingsforstyrrelser, spesielt språkbaserte læringsforstyrrelser, og testing av forskjellige intervensjoner innen evidensbasert psykologisk praksis. I tillegg håper jeg å kunne avdekke en universell hjerneorganisering for tale- og skriftspråk uavhengig av ortografi (ved å kontrastere ortografier med forskjellig fonem-grafem-transparens) eller sansemodalitet (ved å kontrastere visuell lesing hos seende og taktil lesing hos blinde). For å oppnå dette bruker jeg både atferdsmetoder og ikke-invasive nevroradiologiske metoder.

UTVALGTE PUBLIKASJONER: