Dominika Zaremba, Msc

PhD Research Fellow | Nencki Institute

d.zaremba@nencki.edu.pl

OM MEG:

I 2020 begynte jeg doktorgradsstudiene mine ved Laboratory of Brain Imaging med prosjektet «Understanding patterns of emotional responses to climate change and their relation to mental health and climate action taking». Hovedmotivasjonen min for å jobbe med dette prosjektet er en dyp bekymring for den potensielt negative effekten klimaendringer kan ha på menneskers mentale helse. Jeg håper også å finne bedre formidlingsmåter knyttet til klimaendringer, for å motivere til klimavennlige handlinger. Vi vet at klimaendringer kan fremkalle sterke emosjonelle responser. Jeg ønsker å forstå hvordan man kan bruke dem til å forme politikk og kommunikasjonsstrategier samtidig som man ivaretar og beskytter folks mentale helse.

Før doktorgradsstudiene mine var jeg involvert i flere forskningsprosjekter både i akademiske miljøer og i forretningsmiljøer, støttet av prestisjefylte finansieringsorganer, som National Center for Research and Development (NCBR) og EU-programmet Horizon 2020.

Jeg gjorde ferdig mastergraden min i psykologi i 2018, under veiledning av professor Marcin Szwed ved Jagiellonian-universitetet i Krakow i Polen. Forskningen min handlet om hvordan atferdsmanifestasjon (spesielt numerisk forhåndspåvirkning) kan informere oss om tallsystemers natur. 

Jeg tok en bachelorgrad i kognisjonsvitenskap ved Jagiellonian University i Krakow. Under veiledning av professor Bipin Indurkya skrev jeg avhandlingen min om en undersøkelse av brukeropplevelse av et system som overvåker terapiprogresjon. 

Jeg er også interessert i hvordan psykologi kan brukes i teknologi, hvordan teknologi kan brukes i psykoterapi og diagnose og klimaendringer og beslektet sosialpolitikk.

UTVALGTE PUBLIKASJONER: