Dr Jan Szczypiński

Współpracownik naukowy | Instytut Nenckiego

j.szczypinski@nencki.edu.pl

O MNIE:

Od 2017 studia doktoranckie w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Promotor dr Marek Wypych.

2015 – 2017  Tytuł magistra nauk kognitywistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.