Michalina Marczak, PhD

Researcher | NTNU

michalina.marczak@ntnu.no

OM MEG:

Jeg er initiativtakeren og i stor grad den konseptuelle pådriveren for Climate Change Emotions-prosjektet. De første stadiene av prosjektet – utviklingen av klimabekymrings-spørreskjemaet og storskala spørreundersøkelsesstudien – er direkte relaterte til doktorgradsforskningen min på emosjonelle og personlige aspekter ved tilpasning til og demping av klimaendringer, under veiledning av professor Christian Klöckner ved Institutt for psykologi ved NTNU.

I 2016 gjorde jeg ferdig psykologistudiene mine ved Universitetet i Wrocław i Polen med avhandlingen «Acculturation and emotional perception of nature in the Meru of Kenya», basert på feltarbeidet mitt i Øst-Afrika. Under og etter det vanlige, femårige løpet på psykologistudiet, har jeg jobbet som forskningsassistent og forsker i feltarbeid i en rekke prosjekter i forskningsgruppen for tverrkulturell eksperimentell psykologi ved Universitetet i Wrocław og ved Nevrobiologisk senter ved Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences. 

Interessen min for å fremme kvalitet innen sosialt og naturlig miljø har drevet meg til feltet miljøpsykologi. Jeg har bestemt meg for å bruke evnene mine innen forskning og kunnskapene jeg har om menneskelig psykologi for å nærme meg temaer knyttet til den doble utfordringen som ligger i sosial ulikhet og miljøforvitring. Jeg syns det er spennende å kunne jobbe på linje med målene og verdiene mine i Climate Change Emotions-prosjektet.

De viktigste forskningsinteressene mine er:

  • miljøpsykologi: determinanter for miljøvennlig engasjement og menneskelig persepsjon av naturen, med vekt på emosjoner og personlighet;
  • atferdsdata-vitenskap: modellering av menneskelig atferd og datanalyse (først og fremst ved bruk av R);
  • såkalt «planetary health» – vitenskapelige undersøkelser av komplekse sammenkoblingene mellom menneskelig (mental) helse og tilstanden til naturen.

UTVALGTE PUBLIKASJONER: