Start Projektu „Climate Change Emotions”

  • by

Z radością ogłaszamy oficjalne rozpoczęcie projektu „Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań” finansowanego ze środków funduszy norweskich.

Celem naszego projektu badawczego jest zrozumienie reakcji emocjonalnych na zmiany klimatu oraz ich wpływu na zdrowie psychiczne i podejmowanie działań na rzecz klimatu. W tym celu zostanie przeprowadzona seria badań z wykorzystaniem narzędzi kwestionariuszowych i metod eksperymentalnych.

W projekcie uczestniczą badacze z Polski i Norwegii, reprezentujący różne dyscypliny: psychologię środowiskową, psychologię kliniczną oraz neuronaukę.

„Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie tego ekscytującego projektu, dzięki któremu możliwe będzie porównanie emocji wiązanych ze zmianą klimatu w Polsce i Norwegii, dwóch krajach, reprezentujących gospodarki w odmienny sposób zależne od paliw kopalnych i w odmiennym stopniu zmierzające w kierunku neutralności węglowej.” – mówi Christian A. Klöckner, kierownik projektu po stronie norweskiej oraz profesor psychologii społecznej na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii (NTNU).