Weź udział w wywiadzie indywidualnym

  • by

Zapraszamy do wzięcia udziału w wywiadach dotyczących emocji związanych ze zmianą klimatu!

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy osoby mocno zaniepokojone lub zmartwione zmianą klimatu i jej konsekwencjami, które chciałyby opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach i emocjach odczuwanych w związku ze świadomością zmiany klimatu. W badaniu mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe w Polsce i posługujące się biegle językiem polskim.

Jak wygląda badanie?

Ze względu na charakter badania, trudno określić długość trwania wywiadu z góry. Typowo tego rodzaju wywiad powinien zająć około 1-1.5 godziny. 

Wywiad będzie przeprowadzony zdalnie, przy użyciu bezpiecznego narzędzia do wideokonferencji. Treść wywiadu będzie rejestrowana za pomocą dyktafonu lub zewnętrznej aplikacji służącej do tego celu (rejestrowany będzie wyłącznie dźwięk).

 Za udział w badaniu przysługuje wynagrodzenie o wartości 50 zł.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY