Wypełnij ankietę

  • by
Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym emocji, postaw i zachowań związanych ze zmianą klimatu!
 
Link do badania:
 
🌿 Kto może wziąć udział?
W badaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce i posługujące się biegle językiem polskim. Zależy nam na dotarciu do jak najliczniejszej i jak najbardziej zróżnicowanej grupy osób.
 
🌿 Jak wygląda badanie?
Badanie będzie polegało na wypełnieniu serii kwestionariuszy. Wypełnienie wszystkich kwestionariuszy nie powinno zająć więcej niż 30 minut. Badanie jest w pełni anonimowe, nie będziemy gromadzić żadnych informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu Twojej tożsamości.
 
Instytucje odpowiedzialne:
🌍 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska
🌎 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
🌏 Norwegian University of Science and Technology, Edward Bulls veg 1, Trondheim, Norwegia
 
Informacja o wszelkich opracowaniach naukowych, powstałych w trakcie realizacji tego projektu, publikowana będzie na stronie projektu: https://climate-change-emotions.org/pl/.