Inwentarz Emocji Klimatycznych (ICE)

  • by

Czy emocje związane ze zmianą klimatu można rzetelnie zmierzyć? Dzięki wysiłkowi naszego zespołu jest to już możliwe. W ramach projektu Climate Change Emotions stworzyliśmy Inwentarz Emocji Klimatycznych (ang. Inventory of Climate Emotions, ICE), kwestionariusz do pomiaru spektrum emocji zwizanych ze zmianą klimatu.

Artykuł poświęcony tworzeniu i walidacji Inwentarza Emocji Klimatycznych ukazał się właśnie w czasopiśmie Global Environmental Change. Powstanie tego kwestionariusza to ogromny wkład w rozwój badań z zakresu psychologii środowiskowej. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z publikacją, a naukowców do stosowania kwestionariusza ICE w swoich badaniach naukowych. Narzędzie może znaleźć także zastosowanie w działalności psychologów, ekologów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz klimatu. 

Inwentarz Emocji Klimatycznych pozwala na pomiar całego wachlarza emocji klimatycznych:

  • złości,
  • pogardy,
  • entuzjazmu,
  • bezsilności,
  • poczucia winy,
  • osamotnienia,
  • lęku,
  • smutku.

 

Właściwości psychometryczne ICE

Kwestionariusz ICE charakteryzuje się wysoką trafnością i rzetelnością pomiaru, czego dowodzą psychometryczne miary takie, jak: zgodność wewnętrzna, trafność zbieżna, trafność różnicowa oraz trafność kryterialna. Wysokie parametry psychometryczne testu, sugerują, że ICE może być z powodzeniem stosowany w badaniach psychologicznych, m.in. w badaniach nad zachowaniami proekologicznymi.

Wysoka jakość psychometryczna ICE została potwierdzona w trzech badaniach przeprowadzonych w Polsce. ICE został również zwalidowany w Irlandii i Norwegii (w angielskiej i norweskiej wersji językowej). Różne wersje językowe są publicznie dostępne, można je pobrać tutaj: https://osf.io/rfn6m/.

Poznaj szczegóły badań nad ICE

Pod tym linkiem znajdziesz artykuł opisujący wszystkie etapy tworzenia Inwentarza ICE, opublikowany w czasopiśmie Global Environmental Change. 

Wersja polska ICE do pobrania: PDF (forma męska), PDF (forma żeńska)
 
Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, emocje klimatyczne, lęk klimatyczny, depresja klimatyczna, kwestionariusz, zdrowie planetarne