Projekt Climate Emotions dobiega końca!

Nasza przygoda z emocjami klimatycznymi dotarła do etapu podsumowań. Czas sprawdzić, co udało się osiągnąć i zaplanować kolejne projekty!

29 kwietnia 2024 r. w godzinach 15:30-17:30 w sali CN Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ulicy Pasteura 3 w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań” sfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020.

W wydarzeniu wzieli udział reprezentanci szeroko pojętego środowiska naukowego – (zarówno fizycy i fizyczki, jak i psychologowie i psycholożki!), a także osoby aktywistyczne, studenci i studentki, reprezentacje organizacji pozarządowych zainteresowanych zmianą klimatu. Byli też z nami zwykli ludzie, dla których zmiana klimatu jest ważnym tematem. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w transmisji online wydarzenia.

Zapraszamy do przeglądania dokumentacji fotograficznej 🙂