Mennesker

Arbeidsgruppe

Artur har erfaring innen kognitiv og affektiv forskning ved bruk av banebrytende nevroradiologiske metoder.

Christian A. Klöckner, PhD

PI (Partner) | NTNU

Christian er interessert i psykologiske aspekter knyttet til klimaendringer og miljøatferd. I dette prosjektet er han spesielt nysgjerrig på å finne ut hvordan emosjonelt stress forårsaket av klimaendringer kan påvirke modererende atferd, på en positiv eller negativ måte.

Jarosław Michałowski, PhD

PI (PARTNER)| SWPS UNIVERSITY

Jarosław er interessert i å utforske mekanismer for psykiske problemer og mestringsstiler knyttet til klimaendringer.

Małgorzata er generelt interessert i å utvikle psykologiske metoder som kan gi en bedre forståelse av de psykologiske aspektene ved klimaendringer.

Dominika Zaremba, Msc​​

PHD RESEARCH FELLOW | NENCKI​

Dominika vil finne ut hvordan vi kan bruke kunnskapen om emosjoner knyttet til klimaendringer til å utarbeide bedre offentlige retningslinjer og kommunikasjonsstrategier.

Michalina Marczak, Msc​

PHD RESEARCH FELLOW | NTNU​

Michalina er interessert i sammenhengen mellom menneskelige emosjoner, velvære og tilstanden til naturen, og disses rolle i å fremme miljøvennlige holdninger og atferd.

Bartosz Kossowski, Msc​​

PHD RESEARCH FELLOW | NENCKI​

Bartek er teknologientusiast og opptatt av miljøvennlige levemåter. Han er ansvarlig for MR, IT-tjenester og databehandling.

Maria Kulesza,
Msc

PHD RESEARCH FELLOW | NENCKI​

Forskningsinteressene til Maria dreier seg om prosessering av emosjoner, sosial kognisjon og mental helse, spesielt personlighetsforstyrrelser.

Samarbeidspartnere

Katarzyna Jednoróg, PhD

Associate Prof. | nencki

Katarzyna er interessert i det nevrobiologiske grunnlaget for tale- og skriftspråk og forstyrrelser knyttet til dette.

Magdalena Budziszewska, PhD

associate | University of Warsaw

Magdalena anvender narrativ analyse og kvalitative metoder for å undersøke menneskers emosjonelle reaksjoner knyttet til klimaendinger

Aleksandra er interessert i hvordan interne (emosjoner, kroppslige signaler) og eksterne faktorer påvirker måten vi oppfører oss og tar beslutninger på.

Jan Szczypiński,
Msc

PHD RESEARCH FELLOW | nencki

Jans interesser er å utvikle og anvende kvantitative undersøkelsesmetoder for å forstå psykologiske utfordringer forårsaket av klimaendringer bedre

Bli med!

Hvis du ønsker å inngå vitenskapelig samarbeid med oss, skriv til oss på contact@climate-change-emotions.org.